• 0164 684 8118

TIN TỨC TỔNG HỢP

Cập nhật nhanh tin tức từ hệ thống Thích Làm Mộc

3O5A2442

Đào tạo nghề mộc

Chúng tôi có hệ thống xưởng và giáo trình đào tạo làm mộc, sữa chữa, bảo trì chuyên nghiệp giúp học viên vừa có thể học nghề, vừa học văn hoá và rèn luyện tính cách.

Chúng tôi tiên phong tạo ra chuẩn mực cho xưởng đào tạo, cung cấp các hệ thống tiện ích giúp học viên có thể dễ dàng đăng ký học cũng như quản lý quá trình học tập.

Chúng tôi liên kết với các công ty, xưởng sản xuất để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng sau đào tạo, đảm bảo học viên sẽ có cơ hội việc làm và thu nhập ổn định.

Chi tiết dịch vụ tại http://xuong.lammoc.vn/goi-carpenter/

Kênh thư viện tổng hợp chia sẻ kiến thức http://plan.lammoc.vn