• 0164 684 8118

Our Mission and Vision

Sứ Mệnh và Tầm Nhìn trong 10 năm tới

Sứ mệnh tầm nhìn

Thích Làm Mộc tiên phong trong tạo dựng một hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh lĩnh vực làm mộc , DIY nói riêng và sản xuất nói chung. Chúng tôi đang cố gắng hỗ tạo một môi trường giúp giải quyết các vấn đề đang mà mọi người đang gặp phải tại Việt Nam

ĐỐI VỚI XƯỞNG SẢN XUẤT
Thiếu những công cụ, máy móc chất lượng và hiệu quả để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, thiếu nhân sự chất lượng cao được đào tạo bài bản, thiếu khả năng tạo dựng thương hiệu, quảng cáo, truyền thông cũng như bán hàng.
ĐỐI VỚI NHỮNG DIYERS
Những người đam mê Do It Yourself và Woodworking tại Việt Nam đang còn khá khiêm tốn, Thích Làm Mộc tiên phong trong việc truyền cảm hứng, cung cấp kiến thức thông qua video, tài liệu, tổ chức các khóa học ngắn hạn cũng như cung cấp không5 gian và dụng cụ để thực hiện.
ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Thiếu những thông tin để có thể lựa chọn tốt nhất giữa các nhà cung cấp, thiếu những công cụ để có thể mua hàng hoặc tìm kiếm đối tác sản xuất dễ dàng và tin cậy. Thiếu những sản phẩm mới mang tính sáng tạo, đột phá..
ĐỐI VỚI HỌC SINH VÀ SINH VIÊN
Thiếu kỹ năng làm các việc chân tay cơ bản, thiếu người hướng dẫn, thiếu môi trường để làm, thiếu những khóa học thực tế gắn liền với cuộc sống.