• 0164 684 8118

APPS MANAGE YOUR WORKSHOP

Phần mềm quản lý xưởng và các tiện ích khác

Tiện ích công nghệ

Không để bị lạc hậu với sự tiến bộ của công nghệ, chúng tôi liên cập nhật và ứng dụng công nghệ vào việc phát triển hệ thống như kênh quảng cáo, kênh bán hàng, kênh chia sẻ, kênh phân phối, hệ thống quản lý….Các tiện ích này giúp hệ thống vận hành hiệu quả hơn và tiết kiệm hơn.

Hiện tại chúng tôi đang tiên phong xây dựng hai hệ thống lớn:

  1. Hệ thống bán lẻ đa cửa hàng tích hợp chức năng quản lý tài chính, quảng cáo. Hệ thống bán sỉ liên kết trực tiếp với bán lẻ giúp kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối và các cửa hàng bán lẻ. Xem hệ thống bán lẻ http://thichlammoc.com và hệ thống bán sỉ http://bansi.lammoc.vn
  2. Hệ thống quản lý xưởng trực tuyến tích hợp nhiều chức năng: quản lý thuê xưởng, quản lý nhân công, quản lý tài chính, quản lý đơn hàng. Hệ thống đặt hàng nhanh cho khách hàng có thể kết nối nhanh với hệ thống xưởng gia công. Xem tại http://xuongvn.com
  3. Tất cả những hệ thống lớn đều được phát triển lên ứng dụng apps cho smartphone
HỢP TÁC PHÁT TRIỂN - Gọi 01646848118 - Để sắp một cuộc hẹn
Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác phát triển từ mọi người