• 0164 684 8118

TIN TỨC TỔNG HỢP

Cập nhật nhanh tin tức từ hệ thống Thích Làm Mộc

z1126754730152_6a58a9efcf5dce6950d0ee091ae5c729

MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI THÍCH LÀM MỘC

September 27, 2018 MocBlog  0

  MỘT NGÀY LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI  THÍCH LÀM MỘC Chúng tôi bắt đầu công việc mỗi ngày bằng một cuộc họp ngắn khoảng 30 phút cho tất cả nhân viên trong việc lồng ghép các buổi training kỹ năng, các trò chơi teamwork. Thông thường thời gian làm việc sẽ bắt đầu […]